Μετάβαση στην κεντρική σελίδα του site

Η Αγία Σινδώνη ολόκληρη, δηλαδή η σινδώνη με την οποία τύλιξε ο Ιωσήφ το Σώμα του Χριστού και το εναπέθεσε στον Τάφο και που έγινε φωτογραφικό φιλμ αποτυπώνοντας το πολύπαθο Σώμα του Χριστού.

Διακρίνονται οι χαρακιές από τις μαστιγώσεις σε ολόκληρο το Σώμα του Χριστού και ιδίως στην πλάτη και στα πόδια.

Μια πιο κοντινή φωτογραφία που φαίνεται η πληγή από το καρφί στον καρπό του αριστερού χεριού.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΙΝΔΟΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ
Από τους τέσσερις Ευαγγελιστές.
1ο Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον κεφ 27: "...καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ..."

2ο Ευαγγέλιο κατά Μάρκον κεφ 15: "...καὶ ἀγοράσας σινδόνα (ὁ Ἰωσὴφ) καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ..."

3ο Ευαγγέλιο κατά Λουκάν Κεφ 23: "...καὶ καθελὼν αὐτὸ (ὁ Ἰωσὴφ) ἐνετύλιξε σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν μνήματι λαξευτῷ..."

4ο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην κεφ 19 Είναι ο μόνος (σχεδόν, διότι δες πιο κάτω πως αναφέρεται και ο Λουκάς σε δεύτερη φάση) που δεν αναφέρει σινδόνη αλλά μόνο οθόνια. Λέει: "...ἔλαβον οὖν (ὁ Ἰωσὴφ και ο Νικόδημος) τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ἐν ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶ τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν."
Αυτό δεν λέει ούτε προυποθέτει ότι αφαίρεσαν πρώτα την σινδόνη με την οποία ενετύλιξαν κατεβάζοντας απο τον Σταυρό. Και το λογικό είναι να μην τολμούσαν από βαθύ σεβασμό να ξανα-γυμνώσουν το σώμα του Ιησού χάριν του να το τυλίξουν με οθόνια.
Άρα μια εκδοχή για το Ιωάννου ευαγγέλιο θα ήταν να τύλιξαν τα οθόνια πάνω από την σινδόνη χωρίς να χρονοτριβουν γιατί και οι στιγμές ήταν κρίσιμες και κινδύνευε η ζωή τους και φυσικά η διαδικασία κανονικής οθονοποίησης θέλει και πολλές ώρες και πολλά χέρια, και μάλιστα μεσα στο σκοτάδι και ανθρώπους να φροντίζουν για δαυλούς που να φωτίζουν, αφού όταν ζήτησε το σώμα ο Ιωσήφ είχε δύσει πια ο ήλιος όπως λένε τα Ευαγγέλια.
Μία δεύτερη εκδοχή που μου φαίνεται και πιο ορθή θα ήταν, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει οθόνια δεν εννοεί τα κλασικά όθόνια που τυλίγαν τους νεκρούς, δηλαδή λουρίδες υφάσματος λινού εμποτισμένου σε ειδικό κολλητικό υγρό, αλλά εννοεί την ίδια την σινδόνη. Για τον απλό λόγο ότι η σινδόνη που κλασικά αποτελεί εξάρτημα του κρεβατιού, εφόσον χρησιμοποιείτε για να περιτυλίξει τον νεκρό υπό αυτές τις συνθήκες παύει να είναι σινδόνη και γίνεται οθόνια.
Και δεν είναι αυθαιρεσία αυτό. Το συμπέρασμα ότι δηλαδή τα οθόνια και η σινδόνη στην περίπτωση του Ιησού είναι το ίδιο πράγμα προκύπτει φυσικά και αβίαστα αν λάβουμε υπόψη και τον Ευαγγελιστή Λουκά που και αυτός αναφέρει και σινδόνη και οθόνια αλλά ως εξής:
Στο κεφ 23 λέει: "...καὶ καθελὼν αὐτὸ (ὁ Ἰωσὴφ) ἐνετύλιξε σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν μνήματι λαξευτῷ..." εδώ τίποτε για οθόνια.
Αμέσως παρακάτω στο κεφ 24 λέει: "ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός.", δηλαδή εδω τίποτε για σινδονη αλλά η σινδόνη μετατράπηκε με το στόμα του ίδιου του Λουκά σε οθόνια. Να πως προκύπτει ότι τα οθόνια (που ο Ιωάννης λέει στο Ευαγγέλιο του) και η σινδόνη είναι το ίδιο πράγμα.

Παρεμπιπτόντως, οθόνια κανονικά και κανονική σαβανοποίηση έγινε στον τετραήμερο Λάζαρο όπου ούτε βία υπήρχε ούτε λόγος να μην τηρηθεί η ακριβής παράδοση των Ιουδαίων.

Όπως είπαμε και στην αρχική σελίδα, υπάρχει κανόνας ωραιότατος γραμμένος από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Άγιο Γερμανό τον 9ο αιώνα. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να αμφισβητιθεί διότι είναι αποδεδειγμένο ιστορικά και επιστημονικά το πότε έζησε και έγραψε ο πατριάρχης Γερμανός και εξάλλου υπάρχουν και αρχαία χειρόγραφα με αυτό τον κανόνα. Αν δεν υπήρχε Σινδώνη-Μανδήλιο τότε για ποιό Μανδήλιο εγράφη αυτός ο κανόνας; Αναφέρει βέβαια ως Μανδήλιο το απεικονιζόμενο διότι οι Βυζαντινοί την είχαν διπλωμένη και φαινόταν μόνο το πρώσωπο του Χριστού.
Επίσης παρατηρήστε στην αρχική σελίδα το πρόσωπο της Σινδώνης και την διπλανή αγιογραφία του Χριστού. Η αγιογραφία, με εγκαυστική τεχνοτροπία που βρίσκεται στην μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι έγινε τον 6ο αιώνα. Ακόμη και αν δεν γνωρίζετε πολλά από ζωγραφική συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά των δύο προσώπων. Σταθείτε για παράδειγμα στην ομοιότητα των φρυδιών.
Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω και υπάρχουν δεκάδες ακόμη αναφορές σε πρωτοχριστιανικά και πρωτοβυζαντινά κείμενα.

Μετάβαση στην κεντρική σελίδα